Анкета

Уважаеми клиенти на Mömax,

За повишаване качеството на предлаганото от нас
обслужване се нуждаем от обективната Ви оценка.
Не се колебайте да напишете какво Ви интересува и да ни посочите нашите предимства и недостатъци.
Информацията, получена от Вас, ще използваме за подобряване на обслужването и развитие на услугите, които Ви предлагаме.

Оценка Ниво на оценка
1 Слабо
2 Удовлетворително
3 Добро
4 Много добро


* моля отбележете и оценете в зависимост от степента на Вашата удовлетвореност
1. Персонал
Бяхте ли посрещнати и поздравени учтиво в нашия магазин? * 1 2 3 4
Бяхте ли попитани за Вашите желания (предпочитания)? * 1 2 3 4
Нашите служители бяха ли любезни и отзивчиви? * 1 2 3 4
2. Консултиране
Бяхте ли компетентно консултирани? * 1 2 3 4
Консултантът отговори ли на Вашите нужди и очаквания? * 1 2 3 4
Чувствахте ли се в сигурни ръце при Mömax консултанта? * 1 2 3 4
3. Излагане на стоките в търговска зала
Харесва ли ви начина на подредба на стоките в нашата търговска зала ? * 1 2 3 4
4. Асортимент
Достатъчно разнообразен ли е асортиментът ни от стоки? * 1 2 3 4
Прекалено модерен ли е асортиментът предлаган от нас? * 1 2 3 4
Качествени ли са мебелите, предлагани в Mömax? * 1 2 3 4
Сравним ли е нашия асортимент с този на другите мебелни магазини? * 1 2 3 4
5. Цени
Ценовите предложения на Mömax са: * 1 2 3 4
Ценовите предложения на Mömax, в сравнение с др. магазини са: * 1 2 3 4
Достатъчно ясно ли са представени цените? * 1 2 3 4
6. Услуги
Допадат ли Ви предложенията за закупуване на стоки на изплащане? * 1 2 3 4
Доволни ли сте от условията за доставка и монтаж? * 1 2 3 4
7. Откъде получихте информация за Mömax? *
Рекламна брошура
Радио
Телевизия
Интернет
Външна реклама
Други
8. Удовлетвореност
Бихте ли пазарували отново в Mömax? *
Бихте ли препоръчали  Mömax? *
9. Споделете Вашите мнения и препоръки
Лични данни
Име и фамилия *
Адрес
Телефон
E-mail адрес *
E-mail адрес (повторение) *
Код за потвърждение (Презареди)

MЬОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД ще използва предоставените тук от Вас лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всеки клиент доброволно предоставя вярна информация за себе си при попълване на анкетата.
Съгласно Закона за защита на личните данни, всеки клиент има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил при попълване на анкетата, както и на поправка в тях.
С изпращането на анкетната карта, всички клиенти се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от MЬОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД. Всички предоставени лични данни ще се съхраняват, обработват и използват от MЬОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД за целите на проучването и на маркетинговата политика на фирмата.
MЬОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №0052676 и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието на техните притежатели.