Към общи условия за покупко-продажба във физически магазини mömax

Общи условия за ползване на сайт и електронен магазин

Настоящите общи условия регламентират взаимоотношенията между „Мьомакс България" ООД, ЕИК: 200197304, наричано по-долу mömax/Дружеството, от една страна, и лицата, ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящa се на интернет адрес  www.moemax.bg, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес: www.moemax.bg. Лицата, ползващи сайта www.moemax.bg, се задължават да спазват настоящите общи условия, законите на Република България и Европейския съюз, във връзка с предоставяните на сайта стоки и услуги. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този сайт, лицата, които го ползват, потвърждават, че са прочели, разбрали и са се съгласили да бъдат обвързани от тези общи условия.

I. ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

“mömax” или “ДРУЖЕСТВОТО” означава „Мьомакс България" ООД, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 200197304, тел. 0700 196 99, интернет адрес: www.moemax.bg, e-mail: [email protected]

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

„ЗПЦСЦУПС“ - Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“САЙТ” – означава уебсайтът, находящ се на интернет адрес www.moemax.bg

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” – означава електронният магазин на дружеството, който се намира на сайта.

„СТОКА/И” – означава стоките предлагани от mömax чрез електронния магазин.

“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо и посещаващо сайта и електронния магазин.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП и ЗПЦСЦУПС.

„ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ” – означава определена част в сайта, която съдържа информация за потребителя, предоставена от същия при регистрацията му на сайта.

„ПОРЪЧКА”– означава поръчката на потребителя за определени избрани от него стоки и услуги, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на стоките.

„УСЛУГА МОНТАЖ” – означава заявяваната електронно услуга по монтаж на закупени от дружеството стоки.

„УСЛУГИ” – означава услугите монтаж и доставка или всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

„ЦЕНА НА ДОСТАВКА” – означава разноските по транспорта и доставянето на стоките до потребителя, с включен ДДС.

„ЦЕНА НА ПОРЪЧКА” – означава общо цената на стоката, цената на монтажа и цената на доставката.

„ЦЕНА НА СТОКА” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща ДДС и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за монтаж и доставка.

„ЦЕНА НА УСЛУГА” – означава цената за услуга, посочена в български лева, включваща ДДС.

„РАБОТНИ ДНИ” – означава всички дни, с изключение на съботите,неделите и дните на официалните празници

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия.

II. ЦЕНИ

 1. Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. В случай че стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите.
 2. mömax си запазва правото без предупреждение да променя цените на стоките и услугите по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, монтаж и таксата при плащане чрез наложен платеж.
 3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 4. Таксата при плащане чрез наложен платеж е в размер на 0,88% от стойността на поръчката при доставка с куриерска фирма "Еконт - до офис" и на 1,76% от стойността на поръчката при доставка с куриерска фирма "Еконт - до адрес".

III. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА СТОКИ И ПОРЪЧКА НА УСЛУГИ

 1. Дружеството предоставя възмездно стоки и услуги от разстояние на потребители чрез сайта и електронния магазин след изричното изявление от страна на потребителя.
 2. Потребителят заплаща цената на стоките и услугите съгласно клаузите и сроковете на общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка в електронния магазин и сайта е обвързана със задължение за плащане от негова страна.
 3. mömax си запазва правото на промяна в параметрите и характеристиките на стоките и услугите, предлагани на сайта, както и на техните цени. Дружеството има право да променя информацията, публикувана на сайта, без предварително уведомление до потребителя.
 4. mömax има право по всяко време да актуализира и променя тези общи условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този сайт, всички ползватели се съгласяват, че ще бъдат обвързани от всички направени промени, като се задължават периодично да посещават тази страница, за да се запознават с текущите условия.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 1. Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от ползватели свободно, без регистрация.
 2. Регистрацията в сайта на Дружеството се извършва от потребителя доброволно, чрез попълване на необходимите лични данни в регистрационна форма. Всички задължителни полетата, които трябва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при създаването на потребителския си профил, попълвайки регистрационната форма. mömax може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство.
 3. При регистрацията си в сайта потребителят посочва е-mail и парола за достъп до своя потребителски профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, потребителят следва да уведоми дружеството незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на потребителя и избягване на неоторизирани действия с потребителския профил.
 4. При извършване на регистрация потребителят изрично изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с общите условия и ги приема изцяло.
 5. След успешна регистрация потребителят ще получи потвърждение за извършената регистрация по e-mail.
 6. Потребителският профил осигурява на потребителя възможност да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, когато пожелае. Същият осигурява пълен достъп до всички поръчки, любими продукти, информационни съобщения и т.н.
 7. По искане на потребителя потребителски профил може да бъде закрит по всяко време.
 8. В случай на предоставена невярна, неточна, неактуална или непълна информация, дружеството има право да:
  1. изиска от потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или
  2. закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на потребителя и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие.
 9. mömax не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка и/или услуга, извършена във връзка с получената от потребителя информация, а повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.

V. ДОГОВОР, СТОКИ И ПОРЪЧКИ

 1. Договорът за продажба от разстояние между mömax и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на дружеството.
 2. Извършването на поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с дружеството може да се извършва както от потребители с потребителски профил, така и от такива без регистрация на сайта.
  1. При извършване на поръчка от потребител без регистрация, същият предоставя доброволно личните си данни, изисквани от формата за извършване на поръчка без регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на поръчка без регистрация. В случай че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на поръчка без регистрация, дружеството има право да:
   1. изиска от потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или
   2. закрие и/или изтрие съответната информация и/или откаже на потребителя по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
  2. При приключване на поръчка от потребител без регистрация същият изрично изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия”. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с общите условия и ги приема изцяло.
 3. Електронният магазин приема поръчки без прекъсване - 24 часа в денонощието. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в сайта, които са с активен бутон „Добави в количката“. При извършване на поръчка потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, услугите, начина за доставка, според предложените възможности на сайта.
 4. Към всяка стока от сайта е предоставена информация относно цената на стоката, основните ѝ характеристики и допълнителна информация, подпомагаща извършването на информиран избор от потребителите при покупката. mömax не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 5. Дружеството има право без предупреждение и по всяко време да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Част от информацията публикувана в сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
 6. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни стъпки:
  1. Преглед на предлаганите стоки в сайта;
  2. Добавяне на стока/и и услуга във виртуална количка на потребителя;
  3. Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
  4. Въвеждане на адреса за доставка;
  5. Потвърждение на начина на плащане;
  6. Финализиране на поръчката.
 7. До потвърждаване на поръчката потребителят може да преглежда и променя поръчваните стоки, количества, начин на плащане и други данни, свързани с конкретната поръчка. При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от потребителя последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е обвързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на поръчката от потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването ѝ в системата на дружеството.
 8. Потребителят има право да откаже поръчката до 24 часа, като уведоми дружеството за това на e-mail [email protected], като задължително посочи номера на поръчката, която отказва.
 9. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки и/или количества да не са налични в момента на извършване на поръчката. В този случай виртуалната количка ще бъде разделена на две отделни доставки – такава с налични продукти и такава с дълъг срок на доставка. Потребителят може да избере да прехвърли част от наличните стоки, за които това е възможно, към доставката с дълъг срок и да получи всички стоки накуп, да направи поръчка с две отделни доставки или да направи промени в стоките и/или количествата им.
 10. Ако в срок до 2 /два/ работни дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката (съответно частта от Цената на Поръчката, която се заплаща по банков път или чрез ДСК Кредит) не е платена по банковата сметка на Дружеството (когато е избрано плащане чрез ДСК Кредит или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Дружеството не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
 11. mömax може да поиска допълнително потвърждение на поръчката и/или информация, необходима за изпълнението ѝ, включително по телефон или електронна поща. В случай, че потребителят откаже да предостави изискваното от дружеството потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя.
 12. mömax не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка и/или услуга, извършена във връзка с получената от потребителя информация, а повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

VI. МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ

 1. При поръчка на мебели потребителят може да заяви услуга монтаж на същите. Цената на монтажа зависи от вида и количеството на закупените от потребителя мебели, като се изчислява автоматично въз основа на посочените данни в поръчката, но не по-малко от 65 лв за един монтаж.
 2. Услуга монтаж може да бъде заявена посредством сайта и електронния магазин само за стоки, за които това е възможно. Цената за монтаж на тези стоки стоки е видима на продуктовата им страница, както и във виртуалната количка. За част от стоките предлагани в сайта и електронния магазин(напр.Кухни), заявяването на услугата монтаж не е налична поради наличието на специфични изисквания за извършване ѝ.
 3. Потребителят може да включи услуга монтаж към поръчката по всяко време преди нейното приключване и потвърждение. Потребителят има право да заяви услуга монтаж само за част от стоките в поръчката. В този случай монтажният екип монтира само и единствено стоките, за които е заплатена услуга мантаж.
 4. След финализиране и потвърждение на поръчка, в която има включена услуга монтаж, служител на mömax ще се свърже с потребителя за уточняване на ден и час за извършване на услугата. Фиксирането на ден и час задължително се съобразява с очаквания срок за доставка на стоките и винаги е в ден, последващ доставката. Дружеството извършва единствено и само монтажните дейности заплатени от потребителя за стоки, закупени от електронния магазин на mömax.
 5. В деня за извършване на услуга монтаж, присъствието на потребителят е задължително за уточняване на допълнителни подробности или въпроси, възникнали от страна на монтажния екип.
 6. Потребителят следва да спазва следните условия във връзка с монтажа и помещението, в което той ще се извършва:
  1. Помещението трябва да бъде почистено, със завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, чиято денивелация в зоната на разполагане на обзавеждането да не е по-голяма от 1см/1л.м., наличие на електрозахранване и осветление в помещението. Потребителят гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. mömax не носи отговорност за повреди по такива причини;
  2. Не се извършва прекрояване и/или преработка на мебелите, които се монтират;
  3. Всички мебели, за които е заплатен монтаж, трябва да бъдат предварително налични в помещението, в което ще се монтират;
  4. След приключване на монтажната дейност, потребителят трябва да направи оглед на извършената работа и задължително подписва приемо-предавателен протокол, в който надлежно се описват констатираните забележки по монтираните стоки, ако има такива.
 7. mömax има право да отложи изцяло предоставянето на услуга монтаж, ако:
  1. Процесът на монтаж е прекъснат по вина на потребителя;
  2. Някои от условията по предходната т.6 не са изпълнени.
 8. Ако работата на монтажния екип бъде прекъсната по вина на потребителя, всяко последващо посещение за довършване на услугата монтаж се заплаща допълнително 65 лева. Ако монтажът се извършва в населено място извън градовете с физически магазини на компанията (София, Бургас, Варна, Стара Загора) допълнително се заплащат транспортните разходи на монтажния екип, съгласно чл.VI, т.10.  Сумата може да бъде заплатена в брой - в магазин mömax, по банков път или по друг начин, уточнен между дружеството и потребителя, като във всички случаи сумата трябва да бъде получена преди повторно посещение.
 9. Ако монтажът на мебелите бъде прекъснат и отложен, потребителят трябва да направи оглед на извършената до прекъсването работа и задължително подписва приемо-предавателен протокол, в който се посочват извършените монтажни дейности и тези, които следва да бъдат довършени при последващо посещение. Денят и времето за повторно посещение се съгласуват между дружеството и потребителя, като последният следва да се свърже с mömax на телефон 070018866 или ел. поща [email protected], където да поиска повторното посещение.
 10. Ако монтажът се извършва в населено място извън градове с физически магазини на компанията (София, Бургас, Варна, Стара Загора) се заплащат допълнително транспортни разходи за монтажния екип, както следва: при разстояние от 30 до 50км - 60лв; при разстояние от 51 до 100км - 96лв; при разстояние от 101 до 200км - 144лв; при разстояние над 200км - 180лв.

VII. ДОСТАВКА

 1. mömax извършва доставки със собствен транспорт и чрез подизпълнители само на територията на Република България, до посочен от потребителя адрес. Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително потребителя, стига това да не рефлектира на цената и срока на доставка.
 2. Сроковете за доставка на стоките са, както следва:
  1. За доставка на налични стоки срокът на доставка е от 2 (два) до 7 (седем) календарни дни;
  2. За доставка на неналични стоки с дълъг срок на доставка, същият се калкулира за всяка отделна стока във виртуалната количка. В този случай за очакван срок на доставка се взима най-късният срок от всички избрани артикули във виртуалната количка;
   Срокът на доставките може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. При избрано плащане по банков път или с ДСК Кредит сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на дружеството.
 3. При извършване на доставка с транспорт от mömax, денят и часът за изпълнението ѝ се уточнява с потребителя допълнително в телефонен разговор с представител на Дружеството. В случай, че потребителят не може да приеме поръчката в уговореното време, дължи неустойка за повторна доставка в размер на заплатената цена за доставка.
 4. Цената за доставка на поръчаните стоки се заплаща от потребителя и може да бъде в размер от 8,99 лв. до 119 лв. за цялата страна, в зависимост от вида, размера и теглото на стоките, адреса за доставка и броя на артикулите в поръчката. Цената на доставката се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за стоките в нея.
 5. mömax си запазва правото, при изпълнение на определени условия, да предоставя на потребителите отстъпки от цената на доставката.
 6. Дружеството няма задължение за разнасяне на доставените стоки. Доставката се извършва до посочения от потребителя адрес, като получаването на стока се извършва пред отворените врати на превозното средство.
 7. mömax не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 8. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакт и/или телефон при потвърждаване на поръчката, дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на доставката в следствие на подадената невярна информация от потребителя.
 9. При предаване на доставената стока потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

 

VIII. ПРОЕКТИРАНЕ НА КУХНИ

 1. Потребителят може да заяви услуга Проектиране на кухня. Цената на изготвянето на проекта зависи от вида и естеството на индивидуалната поръчка, като се изчислява въз основа на параметрите на поръчката и се посочва на потребителя предварително.
 2. Услугата Проектиране на кухня може да бъде заявена посредством сайта и/или на телефон на mömax;
 3. Услугата Проектиране на кухня включва взимане на размери от страна на Мьомакс. Ако размерите са предоставени от клиента, то Мьомакс не носи отговорност за евентуални последващи проблеми, свързани с монтажа на кухнята, причинени от неточни размери.
 4. Взимането на размери се извършва по предварително утвърден график от заявяването и плащането на услугата Проектиране на кухня. Размерите се взимат при напълно изградени и завършени стени, под и таван на помещението, в което ще се позиционира кухнята. В случай на извършени промени в помещението между вземането на размерите и монтажа на кухните, Мьомакс не носи отговорност за евентуални последващи проблеми, свързани с монтажа на кухнята, причинени от неточни размери.
 5. Потребителят има право да предяви рекламация на услуга, когато тя не съответства на договора, съгласно чл. 125 от ЗЗП.

 

IX. ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчката, като използва по свой избор един от следните способи:
  1. Наложен платеж - заплащането се осъществява в момента на доставката на стоката, при предаването ѝ на потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача и се заплаща в брой;
  2. Плащане с Дебитна/кредитна карта - чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, VISA Electron, MasterCard;
  3. Банков превод – плащането се извършва преди получаване на поръчаната стока на посочена от Дружеството банкова сметка, като в "Основание за плащане" задължително се въведе номера на поръчката. Срокът за плащане с банков превод е 2/два/ работни дни, считано от получаване на Поръчката. Ако след изтичане на срока за плащане Цената на Поръчката не е платена по банковата сметка на Дружеството, Поръчката се счита за автоматично отменена и Дружеството не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
  4. Плащане чрез ePay акаунт
  5. Плащане в офис на EasyPay или чрез банкомат(B-Pay) - плащането се извършва преди получаване на поръчаната стока в офис на EasyPay или чрез банкомат, посредством получения по e-mail код за верификация на плащането. Срокът за плащане в офис на EasyPay или чрез банкомат е 24 часа, считано от получаване на Поръчката.
 2. Плащане чрез ДСК Кредит/ ТБИ Кредит - След изпращане на данни за кандидатстване за стоков кредит, служител на ДСК Кредит/ ТБИ Кредит ще се свърже с Потребителя в рамките на 24 часа за одобрение на същия. След одобрение на кредита и заявена от Потребителя първоначална вноска, същата трябва да бъде преведена на посочена от Дружеството банкова сметка, като в "Основание за плащане" задължително се въведе номера на поръчката. Срокът за плащане на първоначална вноска по кредит, чрез банков превод, е 2/два/ работни дни, считано от одобрение на стоковия кредит от ДСК Кредит/ ТБИ Кредит.
  Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на mömax пълната цена на поръчката.
 3. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката потребителят получава от куриера касова бележка и фактура(ако потребителят е юридическо лице или физическо лице, което е посочило данни за фактура), в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, монтаж, ако има такъв, такса наложен платеж. Потребителят предава на куриера сума, равна на общата стойност (включваща цена на стоката, цена на доставка, цена на монтаж, такса наложен платеж), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на дружеството сумата, представляваща пълната цена на поръчката.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. „Мьомакс България" ООД – администраторът на сайта https://www.moemax.bg – използва Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който вие сте страна, поръчвайки стоки и услуги от нашия сайт https://www.moemax.bg, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейлите ни – [email protected] и [email protected]. mömax не събира и не обработва повече или други видове лични данни, отколкото са необходими за изпълнение на посочените в Политика за поверителност на уебсайт https://www.moemax.bg цели. mömax ще използва личните данни единствено съгласно посоченото в Политика за поверителност на уебсайт htpps://www.moemax.bg, освен ако сте дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

XI. ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

 1. Потребителите могат да използват всички функционалности, предлагани на сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на дружеството или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от потребителите.

XII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 1. На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
  1. Потребителят предварително писмено да информира mömax на имейл адрес: [email protected], че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
  2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице във филиал на mömax или върната по куриер.
  3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от mömax защитни стикери.
  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на дружеството, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
 2. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, дружеството се задължава да му възстанови заплатената цена на стоката по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

XIII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 1. На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние за услуги, при следните условия - Потребителят предварително писмено да информира mömax на имейл адрес: [email protected], че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за услуга, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на услугата.
 2. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, дружеството се задължава да му възстанови цената на услугата в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП.
 3. Когато потребител упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 49, ал. 9 ЗЗП (т.е. предоставянето на някоя от услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказа от договора от разстояние) той заплаща на дружеството пропорционалната сума на това (определена в разумни граници), което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил дружеството за упражняване правото на отказ.

XIV. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ И УСЛУГИ

 1. Всички представени на сайта и/или продавани в електронния магазин стоки, а така също и предоставяните услуги, са със законова гаранция за съответствие на стоката/услугата с договора за продажба съгласно чл. 41-48 от ЗПЦСЦУПС и чл. 125 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 41-48 от ЗПЦСЦУПС и чл. 125 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока/услуга с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 41-48 от ЗПЦСЦУПС и чл. 125 от ЗЗП.
 2. При получаването на стоката, или предоставяне на услугата, потребителят е длъжен незабавно да я прегледа, съответно да види резултата от предоставената услуга,  и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, или предоставянето на услугата, за което се съставя протокол. Ако не направи това, вещта/предоставената услуга се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката/услугата му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
 3. Рекламации на закупени стоки от разстояние чрез електронния магазин на дружеството се извършват по правилата на ЗПЦСЦУПС и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Потребителят следва да уведоми дружеството на e-mail [email protected] за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата. За улеснение на потребителите и по-бързата обработка на искането за рекламация, може да се използва електроннен формуляр за рекламации.
 4. Адрес за жалби: гр. София, район Връбница, бул. Европа 441, магазин mömax, e-mail:[email protected].

 

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 1. mömax се ангажира да предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина, по който са описани. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Mömax си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта и електронния магазин, както и предоставената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на дружеството, преди извършването ѝ, поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.
 2. Дружеството полага постоянни усилия да предоставя винаги актуална информация в сайта и електронния магазин, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.
 3. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. Доколкото е позволено от приложимия закон, mömax при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на сайта, или от всеки друг свързан сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната или друга система на ползвателите.
 4. Дружеството не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до сайта и електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на mömax. При настъпване на обстоятелства, които дружеството не може и не е било длъжно да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, дружеството не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор.
 5. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „Мьомакс България" ООД. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от ползвателите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
 6. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат общите условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини mömax публикувани на сайта, както и разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.
© 2021 mömax Онлайн магазин от Stenik